wejścia do klatek schodowych 2014

PROJEKT: Katarzyna Januszczyk
ZDJĘCIA: Łukasz Klimowicz

Wejścia do budynku wielorodzinnego, który stanął na miejscu dawnego kina „Polonia”.